post by admin | | Closed

Renovering: Rent vatten

Eget vatten till villan eller fritidshuset är något som många hus- och villaägare vill ha. Det finns många fördelar med egen vattenförsörjning men också många risker man måste beakta när man gräver eller borrar sin egna brunn.

Rent vattenAtt stå för sitt eget vatten är en frihet. Du skapar dig en större trygghet eftersom du blir mindre beroende av samhället runt omkring dig. Långsiktigt kan det också vara en riktigt bra investering om ditt hus inte är anslutet till några statliga eller kommunala vattenledningar. Räkna med att det initialt kommer att kosta en del pengar att starta arbetet med din brunn. Tänk på att det kan kosta mer om det krävs att du borrar djupare för att få tillgång till vatten och dessutom kostar rening och filtrering en hel del pengar. För att allt ska ske rätt är det bra att anlita en brunnsborrare, som är erfaren och vet hur det görs på bästa sätt.

Vattenrening är ett komplext ämne och många gånger är direktiven inte helt klara. Sverige befinner sig i en gråzon jämfört med en många andra länder internationellt när det gäller krav på vatten för husägare med egen vattenförsörjning. De flesta reningsmetoder innefattar att man måste separera olika vattenämnen. Således är det vanligt att man använder sig av ett vattenfilter för att få bort organismer och skräp som gör vattnet orent. Det är i de flesta fall av vattenrening ovanligt att man tillsätter kemikalier. Vatten innehåller ibland fler starkare och koncentrerade ämnen. Det krävs då specifika filter för ett  enskilt ämne. Om fallet är att vattnet innehåller en hög halt av järn används ett visst filter och om fallet är att vattnet innehåller mer av ämnet radon används ett annat filter som har en motverkande effekt.

Det krävs att du som husägare tänker på att investera i ett reningssystem som är hållbart och ekonomiskt. Det är inte alltid lätt men du bör se dig efter alternativ som klarar att uppvisa garantier på att vattnet verkligen håller kvalitet och är drickbart när systemet är levererat.

Det är inte lätt att bilda sig en uppfattning om det i slutändan kommer bli dyrt eller lönsamt att borra sig en egen brunn och ha en egen vattenförsörjning. Vatten är helt enkelt mer komplicerat än man anar.