post by Garnett Prohaska | | Closed

Hur fungerar varannan veckas boende

Vid fördelning av boende när barn är med i bilden kan det lätt uppstå tvister mellan föräldrar. Ta hjälp av en specialistbyrå med fokus på svensk familjejuridik. Läs mer här om du är intresserad av en smidig lösning. Det behöver inte vara krångligt att dela upp boendet.

Vårdnadstvister

Med växelvis boende får barnen tillgång till båda sina föräldrar. De flesta vill helst undvika onödiga vårdnadstvister. Hos en specialistbyrå med specialistkompetens inom familjerätt får du hjälpen du behöver. De kan hjälpa dig med bodelning, LVU-ärenden, barns boende och umgänge och olika sorters vårdnadstvister.

Barns umgänge med föräldrar

Det bästa för barnen är när båda föräldrar kommer överens. Tyvärr är så inte alltid fallet. Därför är det viktigt att det blir bra för alla inblandade. Familjerätten finns där för att stötta vid behov. Som vårdnadshavare behöver man tillgodose barnets rätt till trygghet, utbildning och en bra uppfostran. Samtidigt är det bra med en god kontakt mellan föräldrarna. Däremot är det inte alltid som detta går och det är här familjerätten kan fungera som en mellanhand. Det bästa för alla parter inblandade är såklart om det finns en bra kommunikation. Därför är det skönt att få vägledning av en utomstående part.