post by admin | | Closed

Hög levnadsstandard

Om du läser detta är du en av de ca 30 till 40 % av världens befolkning som har tillgång till internet. En bekvämlighetsfaktor som vi i Sverige tar för självklart men som över hälften av jordens befolkning inte har möjlighet att nå.

Lägg där till att många bor i länder som har hårt censurerat internet vilket gör att de inte når samma informationsflöde som vi. Men som med allt så vänjer vi oss. Det är få som dagligen tänker på att svenska befolkningen i grunden har en extremt hög livsstandard. Kanske vore det idé att stanna upp och börja jämföra sig själv mot andra för att se hur nöjd man egentligen borde vara.

År 2010 hade exempelvis 11 % av världens befolkning inte tillgång till rent vatten. Det var en punkt som UNDP (FN:s utvecklingsprogram) jobbade mycket hårt med under 2000-talet vilket också gav resultat. År 1990 hade nämligen hela 24 % svårigheter att nå rent vatten. Att vi i Sverige kan dricka vatten ur kranen ses som en självklarhet. Men redan där är vi unika. I väldigt många Europeiska länder måste man köpa det vatten man tänker dricka. Tillgången finns men det blir ändå en kostnad och miljöpåverkan (mängder av plastflaskor) i större utsträckning i Sverige.

En annan punkt är utbildning. En orsak till att vi har hög livsstandard i Sverige är att vi har en sådan hög genomsnittlig utbildningsnivå. Vi har skolplikt och erbjuds sedan gratis gymnasium och högskoleutbildning. Detta ska jämföras med att nio av tio barn i världen har tillgång till skola. Men då endast på grundläggande nivå och att fortfarande kostar detta pengar i många länder.

Så visst har vi det bra i Sverige. Men att kunna förstå sin höga levnadsstandard och njuta av den är svårare. Kanske är det detta vi bör arbeta med mer istället för att försöka höja vår standard ännu mer med nurustade kök, inredningskurser och spaweekends.