Att bo sjö- eller havsnära

De flesta verkar anse att bo vid vattnet är något extra speciellt. Somliga hävdar att vattnet kan ge ett lugn som måste eftersträvar i sina liv som annars är fylld av stress och ständigt fulla kalendrar, och kanske ligger det något i detta. Men vad anledningen än är går det inte att förneka att sjö- och havsnära tomter är eftertraktade.hus_vid_havet_67897780Går man tillbaka i tiden var det bara naturligt att vilja bo vid vatten. Detta betydde att man hade  tillgång till transportvägar, arbetsplatser, hamnar och mycket annat som var centrala delar i samhällen. Moderna industrier har dock flyttats längre från vatten idag och detta har frigjort många vattennära fastigheter för privata hem.Närheten till vatten är helt klart en kvalitet som uppskattas bland de som söker sitt nästa hem, så pass att det faktiskt finns de som specialiserar sig på detta. Sjö- och havsnära tomter verkar helt klart vara en säljares marknad och många är villig att betala en hel del extra för att just kunna bo vid vattnet.När man idag planerar bostäder nära vatten tar man dock även hänsyn till klimatförändringar och stiga havsnivåer är helt klart på mångas radar. Det finns även andra utmaningar man måste tänka på för hus nära vatten. Eftersom det är så mycket mer öppet är det långt vanligare med kraftig vid bland fastigheter som ligger närmare vattnet. Är det dessutom vid havet man bor får man räkna med att saltvattnet i luften kommer att slita lite mer på fasaden än om man bor längre inåt landet. Men frågar man ägare av vattennära fastigheter får man nog alltid svaret att det är allt värt det.